اگر تولید کننده یا عمده فروش بزرگ گز اصفهان هستید، می توانید از طریق فرم زیر و پرکردن موارد خواسته شده با شرکت ما همکاری نمایید. بعد از ارسال فرم متنظر تماس ما باشید.

  • نام شرکت یا برند خود را برای ما بنویسید...
  • نوع محصولی که تولید می کنید و یا محصولی که قصد دارید در آن فعالیت کنید را بنویسید...