گز آردی

گز کامل ترین و سالم ترین منبع تامین انرژی برای مصرف کننده آن است. در ساخت گز از هیچ ماده نگهدارنده و افزودنی های خوراکی استفاده نشده است.گز آردی محصول ساخته شده از گز با روکش آرد که هم می تواند گز آردی بدون مغز و هم با انواع مغز باشد.