گز لقمه ای

ماده اصلی در تولید گز، گز انگبین است که به دلیل گران بودن از ترنجبین، عسل و شیر خشت استفاده می شود.
گز با مغز های پسته ، بادام و مخلوط پسته و بادام تولید می شود که ارزش غذایی و کالری بالایی دارند.