گز آردی

گز آردی

گز یکی از هنرهای دست هنرمندان اصفهان می باشد که بیش از چند صد سال است که در این شهر تولید می شود و جای خود را در دلهای اقشار مردم ایران زمین و توریست های خارجی به خوبی باز کرده است.
در گذشته خب کاملاً به صورت دستی تولید میشد و یک شیرینی بسیار مقوی  که از انگبین های خیلی مفید و طبیعی مانند گز انگبین، ترنجبین و عسل تولید می شود.
گز کامل ترین و سالم ترین منبع تامین انرژی برای مصرف کننده آن است. در ساخت گز از هیچ ماده نگهدارنده و افزودنی های خوراکی استفاده نشده است.گز آردی محصول ساخته شده از گز با روکش آرد که هم می تواند گز آردی بدون مغز و هم با انواع مغز باشد.
گز آردی به صورت دستی و صنعتی تولید می شود که در هر دو حالت به دو دسته گل درشت و گل ریز تولید می شود.